Τρόποι αποστολής

1. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών σε προκαθορισμένες ώρες με εύλογη διάρκεια απόκλισης. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γνωστοποιούνται στον πελάτη.  Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη.

 

 

2. Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις στις περιοχές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματοςΤα προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλούν στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στον πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία της αποδοχής της παραγγελίας το κόστος αποστολής ή αργότερα με νεότερη αλληλογραφία εφόσον η αποστολή αφορά απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό (ενδεικτικά νησιωτική ή ακριτική περιοχή κλπ.).

 

Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων δωρεάν σε μεταφορική επιλογής του πελάτη εντός των Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής. 

 

Οι παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα γίνονται στο πεζοδρόμιο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά εντός της οικείας του σε όροφο άνω του ισογείου τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος μεταφοράς ανά όροφο.  

 

Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των προϊόντων όσο και των μεταφορέων, να προτείνει την μεταφορά στον όροφο με την χρήση γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Καθώς τα περισσότερα προϊόντα μας παραδίδονται μονταρισμένα πρέπει να υπολογίζεται από τον πελάτη αν χωράνε στον χώρο τον οποίο ενδιαφέρεται.
Σε περίπτωση που δεν χωράνε τα προϊόντα στον χώρο η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στα προϊόντα κατά την μεταφορά από το πεζοδρόμιο μέχρι τον όροφο επιβαρύνεται ο πελάτης, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από την στιγμή που το είδος δεν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που είχε υποδείξει ο πελάτης.

 


3. Παραδόσεις σε περιοχές εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματοςΣτις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής έπειτα από δική του συνεννόηση με μεταφορική της επιλογής του. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους με την παράδοση του σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Ισχύει για μεταφορικές εταιρείες εντός Αθηνών.

 Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση και συμφωνία (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) είτε με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. 2102773771 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 14:00-17:00) για να ρυθμιστεί ο ακριβής χρόνος και τόπος παράδοσης στον μεταφορέα.

Η συμφωνία ανάθεσης στο αντίστοιχο πρακτορείο επιβαρύνει τον κάθε πελάτη που γνωρίζει ποιοί εξυπηρετούν καλύτερα την περιοχή του. Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία εκπροσώπου του πελάτη που θα πρέπει να παρευρίσκεται κατά την παράδοση τους από εμάς στους μεταφορείς, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικώς, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

 

4. Παραλαβή από κατάστημαΟ πελάτης έχει τη δυνατότητα παραλαβής με δικό του μεταφορικό μέσο από το κατάστημα της εταιρείας, που έχει οριστεί ως κατάστημα παραλαβής, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από το κατάστημα, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο κατάστημα αυτό, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή τους από τον χώρο μας.


Ο πελάτης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έτσι ώστε να έχει ήδη παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (δηλαδή, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password).

Η παραλαβή γίνεται σε συγκεκριμένη προθεσμία, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και ρητής αποδοχής της ημερομηνίας παραλαβής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των προϊόντων μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί, τότε η πώληση αυτοδικαίως ακυρώνεται και η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διαθέσει τα προϊόντα σε άλλες παραγγελίες.
 

 

5. Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσηςΟ χρόνος παράδοσης των προϊόντων καθορίζεται και επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η επιβεβαίωση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ευθύνη του πελάτη. Σε περιπτώσεις υψηλού φόρτου εργασίας η τυχόν καθυστερήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση.

Αν η καθυστέρηση της παραγγελίας οφείλεται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα από το σύνολο των παραγγελθέντων, το υπόλοιπο της παραγγελίας μπορεί να εκτελεστεί κανονικά με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

 

6. Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Το delchas.gr είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υπολογίζει αυτόματα (μόνο για την Ελλάδα) τον όγκο και το βάρος των αγαθών και σε συνεργασία με την βάση δεδομένων του να δίνει άμεσα σε εσάς το κόστος των μεταφορικών. Σε περίπτωση που η αποστολή πρέπει να γίνει στο εξωτερικό θα πρέπει πρώτα να έρθετε σε επαφή με εμάς.

 

Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος του delchas.gr θα έρθει σε επικοινωνία με εσάς για επαλήθευση των στοιχείων σας και για τυχών λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την αποστολή.

 

Το κατάστημα ΔΕΛΧΑΣ HOMESTORE θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας σας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση.


Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε αμέσως για την πορεία της παραγγελίας σας. Εάν πρέπει να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα